Η θεωρία της Μαρίας Μοντεσσόρι για την εσωτερική τάξη

«Το παιδί μέσα από την εξωτερική τάξη, χτίζει την εσωτερική τάξη. Χτίζει τον εαυτό του.» έλεγε η Μαρία Μοντεσσόρι, Ιταλίδα παιδαγωγός, φιλόσοφος και ιατρός, η οποία έζησε στα τέλη του 19ου μέχρι τα μέσα του 20ου αι. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο εφάρμοζε στα παιδιά με ειδικό εξοπλισμό και παιχνίδια που έκαναν πράξη τις ιδέες της. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν νηπιαγωγεία που ακολουθούν τη μοντεσσοριανή μέθοδο.

H Μαρία Μοντεσσόρι

Γι’ αυτό πρέπει να ενθαρρύνουμε τα μικρά παιδιά να τοποθετούν αντικείμενα στη σειρά, είτε είναι παιχνίδια είτε χρηστικά αντικείμενα του σπιτιού και να μην μας πειράζει αν κάνουν και λίγη ακαταστασία. Η τακτοποίηση είναι μια διαδικασία με πολλά οφέλη για τη γνωστική τους εξέλιξη, οπότε μπορούμε αφού παίξουν να τα παροτρύνουμε να βάζουν τα πράγματα πίσω στη θέση τους μόνα τους. Εξελικτικά οφέλη για τα παιδιά και λιγότερη δουλειά για τους γονείς και τις δασκάλες!

Χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος και εξοπλισμένος με εκπαιδευτικό υλικό της Μαρίας Μοντεσσόρι (πηγή)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s