Δέκα  κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τα άτομα με αναπηρία

Για την Κυβέρνηση η προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία αποτελεί στρατηγική πολιτική επιλογή και εδώ και ένα χρόνο είναι σε εφαρμογή το Εθνικό Σχέδιο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με ΑναπηρίαΣτο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις που στόχο έχουν την συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής δραστηριότητας. Ειδικότερα:

  1. Καταργείται οριστικά η υποχρέωση των πολιτών με  μη αναστρέψιμες παθήσεις να περνούν ξανά και ξανά επιτροπές για την πιστοποίηση της συγκεκριμένης αναπηρίας τους.
  2. Ολοκληρώθηκε η Στρατηγική Αποϊδρυματοποίησης και το Σχέδιο Δράσης της με στόχο τον μετασχηματισμό των μεγάλων ιδρυμάτων και την σταδιακή ένταξη των ωφελούμενών τους σε εναλλακτικές μορφές διαβίωσης, όπως είναι και οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Υλοποιούνται δράσεις που θα ενισχύουν την προοπτική της αποϊδρυματοποίησης για τα πιο ευάλωτα παιδιά, ενώ δημιουργείται και πλαίσιο για την επαγγελματική αναδοχή.
  3. Θεσμοθετήθηκε ο προσωπικός βοηθός, που αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος.
  4. Τίθεται σε ισχύ εντός του 2022 η  κάρτα αναπηρίας, που θα κάνει ευκολότερη την καθημερινότητα των αναπήρων.
  5. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την συνδρομή της τεχνικής βοήθειας που παρέχει ο EASPD, θα υλοποιηθεί  πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με αναπηρία και για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές 0-6 ετών.
  6. Υπάρχει αποτελεσματικότερη εποπτεία των δομών παιδικής προστασίας.
  7. Ελήφθησαν μέτρα για την ουσιαστική βελτίωση του πλαισίου της παιδικής προστασίας. Μεταξύ άλλων, συνιστάται Εθνικό Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων.
  8. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην προσβασιμότητα τόσο σε σχέση με το περιβάλλον, όσο και σε σχέση με αγαθά και υπηρεσίες.
  9. Εκπονήθηκε μελέτη για τους εκπαιδευτές κινητικότητάςαπόκτησης δεξιοτήτων και προσανατολισμού για τα άτομα με οπτική αναπηρία, που θα αποτελέσει έναυσμα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης εκπαιδευτών για τα άτομα με προβλήματα όρασης.
  10. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη πρόσληψη στο δημόσιο τομέα περίπου 2.000 ανέργων ειδικών κατηγοριών μεταξύ των οποίων και άτομα με αναπηρία και συγγενείς τους.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s