Μια Αστυνομία σύγχρονη, ανθρώπινη και αποτελεσματική

Ξεκίνησε η επανεκπαίδευση του συνόλου των αστυνομικώνΗ αρχή γίνεται από τους 2.500 άνδρες και γυναίκες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.οι οποίοι αποτελούν την αιχμή του δόρατος της Αμέσου Δράσεως.

  • Τα μαθήματα, είναι τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε πρακτικό.
  • Στόχος είναι οι αστυνομικοί να γνωρίσουν τους νόμους που διέπουν την αστυνομική δράση, να ενημερωθούν πλήρως για τον Ποινικό Κώδικα και ταυτόχρονα να έχουν πλήρη γνώση των δικαιωμάτων των πολιτών και των τεχνικών καλύτερης επικοινωνίας με το σύνολο τους, αλλά και με επιμέρους κοινωνικές ομάδες.
  • Ασφαλώς θα εκπαιδευτούν ώστε να είναι ακόμα καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί στα αστυνομικά τους καθήκοντα, στη χρήση των όπλων, στις τεχνικές της δράσης τους, στην εφαρμογή των κανονισμών λειτουργίας της Αμέσου Δράσεως.

Σκοπός της Κυβέρνησης είναι μία αστυνομία σύγχρονη, ανθρώπινη, αποτελεσματική, φιλική στους πολίτες και ταυτόχρονα σκληρή, άτεγκτη και αποτελεσματική απέναντι στο έγκλημα. Για τον ίδιο σκοπό -πέρα από την επανεκπαίδευση-  συνεχίζεται η προσπάθεια εξοπλισμού των αστυνομικών, με καλύτερη υποδομή, καλύτερα εφόδια ώστε και εκείνοι να κάνουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τη δουλειά τους. Υπενθυμίζεται ότι:

  • Μόλις πρόσφατα για την ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας στην εκτέλεση του έργου της παραλήφθηκαν 280 νέα οχήματα διαφόρων τύπων.
  • Παράλληλα έχουν ενισχυθεί  κατά το τελευταίο διάστημα τα Αστυνομικά Τμήματα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής με 1.000 αστυνομικούς ενώ έχουν αυξηθεί κατά 100 οι βραδινές περιπολίες.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s